Xurrakdan qanday qutulish mumkin?

Xurrakdan qanday qutulish mumkin? ➥ Xurrakni kompleks davolashning muhim tarkibiy qismlaridan biri tanglay, halqum mushaklarini mashq qilish bo‘lib, ular yaxshi natija beradi. ➥ Tilingizni iloji boricha oldinga va pastga suring, tilning eng ildizida mushaklarning kuchlanishini his qilishingiz kerak. Tilingizni 1-2 soniya davomida cho‘zilgan holda ushlab turing va bir vaqtning o‘zida “men“ tovushini talaffuz qiling. ➥ […]

Xurrakdan qanday qutulish mumkin? Читать дальше »