Boodoblik, xushmuomalalik, dag‘allik haqida

Insonparvar kishining yurish-turishidan ko‘rinib turuvchi axloqiy odob mavjudki, bunday odob tajang odamda bo‘lmaydi. D. DIDRO Biz o‘zimizda boodoblik tuyg‘usini rivojlantirmog‘imiz kerak, aks holda, kishilar hurmatini qozonib olgach, uni tezda boy berib qo‘yishimiz ham mumkin. Bu saboq kishiga nihoyatda qimmatga tushadi va afsuski, o‘z avlodini ham bu og‘ir qarzdan qutqarolmaydi. I. GYoTE Boodoblik yordamida hattoki kuch […]

Boodoblik, xushmuomalalik, dag‘allik haqida Читать дальше »