Yuridik va jismoniy shaxs

Yuridik va jismoniy shaxs — Qo’zivoy yuridik shaxs va jismoniy shaxs tushunchalarini ajrata olmas edi. U yuridik shaxsni yuqori lavozimda ishlovchi shaxs, jismoniy shaxsni esa, qolgan hamma deb bilar edi. 😁 — Yuridik shaxs deb, korxona, muassasa, tashkilotlarini ko’z oldimizga keltirishimiz kerak. Qonunchilikda yuridik shaxs uchun yana boshqa talablar ham qo’yilgan. — Jismoniy shaxslar deganda …

Yuridik va jismoniy shaxs Читать далее »