«Venera 4” stansiyasidan raketa uchirilgan kun

«Venera 4” stansiyasidan raketa uchirilgan kun   12-iyun 1967-yilda «Venera 4” raketasidan raketa uchirildi va 18-oktyabrda Venera planetasiga qo’ndi. Stansiya olib borgan izlanishlari natijasida Planetada magnit maydoni va radiatsiya yo’qligi aniqlandi, shuningdek  atmosferaning tarkibi aniqlandi. Venera atmosferasining asosiy massasi 60 km. qalinlikdagi qatlamda joylashgan. Nazariy hisoblarga ko’ra uning yuqori qismidagi bosim 300-600mb.Quyoshga qaragan tomonida temperatura 400Q-700, teskari tomonida 200Q- 1200. Veneraga uchirilgan «Venera-4” (1967), «Venera-5” (1969), […]

«Venera 4” stansiyasidan raketa uchirilgan kun Читать дальше »