Qays Ibn Sa’d

Bu ulug‘ sahobiyning to‘liq nomi Qays Ibn Sa’d ibn Uboda ibn Dulaym ibn Horisa Soidiy bo‘lib, onasi Fukayha binti Ubayd ibn Dulaym Hazraj qabilasi ansorlaridan edi. Qays ibn Sa’d (roziyallohu anhu) mahorati, zakovati, ziyrakligi, o‘tkir zehni, kuchli xotirasi bilan boshqalardan ajralib turardi. Bunday fazilatlar unga ota-bobolaridan meros bo‘lib qolgan edi. Baland bo‘yli, to‘ladan kelgan, ko‘rkam, […]

Qays Ibn Sa’d Read More »