TЕST JARAYONIDA ABITURIYENTLAR NIMALARGA JAVOBGAR BO‘LADI.

❗️TЕST JARAYONIDA ABITURIYENTLAR NIMALARGA JAVOBGAR BO‘LADI. 📃 Vazirlar Mahkamasining 261-son qaroriga ko‘ra, abituriyent quyidagilarga shaxsan javobgar xisoblanadi. 🟢 javoblar varaqasini havo rang pastali sharikli ruchka bilan to‘ldirish; 🟢 javoblar varaqasini bukmaslik, marker chizig‘iga yozmaslik, javoblar varaqasi raqami ostida joylashgan doirachalarni bo‘yamaslik; 🟢 javoblar varaqasi bilim darajasini belgilovchi asosiy hujjat bo‘lganligi uchun uni to‘g‘ri to‘ldirish; 🟢 […]

TЕST JARAYONIDA ABITURIYENTLAR NIMALARGA JAVOBGAR BO‘LADI. Читать дальше »