1918 – 1939 yillarda Eron va Afg’oniston

1918 – 1939 yillarda Eron va Afg’oniston REJA: Eronning ichki va tashqi siyosati. Afg’oniston ichki Tashqi siyosat. 1988 yillarda Eron amalda Buyuk Britaniya va pod-sho Rossiyasining yarim mustamlakasi edi. Buyuk Britaniya esa 1918-yilning boshlarida Eronni butunlay ishg’ol etishga kirishdi. Inglizlarni birinchi navbatda Eron nefti va O’rta Osiyo paxtasi qiziqtirardi. Bundan ko’zlangan maqsad Eronni yarim qaram […]

1918 – 1939 yillarda Eron va Afg’oniston Read More »