Abdulla Qodiriy “O‘tgan kunlar” romani

“O‘tgan kunlar” romani Unda muallif Toshkent hukmdori Azizbek mulkidagi xalq an’analari, diniy urf-odatlar, yozilmagan qonunlarni, inson huquqlari va qadr-qimmatlarining buzilishi haqida bayon etadi. Mug‘ombir fitnachi, “gunohkor”larga nisbatan qattiqqo‘l “qozi”, uddabiron munofiq Azizbek uch yil Toshkentni shunday boshqaradiki, savdo-sotiq pasayib, usta-hunarmandlar xonavayron bo‘lishadi, guruch va paxta hosildorligi sezilarli tushib ketadi. Yozuvchi katta mahorat ila feodal voqe’likning …

Abdulla Qodiriy “O‘tgan kunlar” romani Читать полностью »