Biosfera va noosfera haqida ma’lumot

         Biosfera va noosfera haqida ma’lumot “Biosfera” tushunchasi fanga avstraliyalik zoolog E.Zyuss tomonidan 1875 yilda kiritilgan. Ammo biosfera haqidagi ta’limot akad. V.I. Vernadskiy tomonidan yaratilgan. Biosfera atmosferaning 10-25 km, gidrosferaning 11 km gacha va litosferaning 3,5 km gacha bo’lgan qatlamini, ya’ni hayot mavjud bo’lgan qatlamini o’z ichiga oladi. Boshqacha qilib aytganda, biosfera atmosferaning pastki qismi […]

Biosfera va noosfera haqida ma’lumot Читать дальше »