Cidqiy Xondayliqiy hikmatlari

Haq taolo uch firqani do‘st tutqay va uch firqani do‘stroq tutqay: porso va obidni do‘st tutqay, porso yigitni do‘stroq tutqay; juvonmardni do‘st tutqay, juvonmard faqirni do‘stroq tutqay; tavoze’ qilg‘uvchini do‘st tutqay, tavoze’ qilg‘uvchi izzat egalarini do‘stroq tutqay. * * * Haq taolo uch firqani dushman va uch firqani dushmanroq tutqay: fosiqni dushman tutqay, fosiq olimni …

Cidqiy Xondayliqiy hikmatlari Читать далее »