Iroda va sabot-matonat haqida

Har qaysimiz o‘z shaxsimizning qadr-qimmatini o‘zimiz zarb qilamiz, inson o‘z irodasiga qarab buyuk yoki jo‘n bo‘ladi. S. SMAYLS Faqat halol va beg‘araz faoliyatdagina insoniy fazilatlar uchun shart-sharoit mujassam, faqat iroda kuchidagina tanlagan sohamizdagi muvaffaqiyatlarimizga shart-sharoit mavjud. V. G. BELINSKIY Hech narsa o‘z-o‘zidan, harakat va irodasiz, qurbon va mehnatsiz yuzaga chiqmagtdi. Insoniy iroda, birgina qat’iy odam …

Iroda va sabot-matonat haqida Читать полностью »