Konstitutsiya tushunchasi, mohiyati va belgilari

Konstitutsiya tushunchasi, mohiyati va belgilari. Konstitutsiya lotincha “constitution” so`zidan olingan bo`lib, “o`rnataman” degan ma’noni beradi. Lotinchadan olinganining sababi qadimgi Rim imperiyasi davrida davlat boshlig`i – imperatorlar tomonidan xuddi shu nom bilan ataladigan va qonunga teng bo`lgan normativ hujjatlar qabul qilingan. Hozirgi zamon ma’nosini beradigan «Konstitutsiya» tushunchasi XVIII asr oxirida paydo bo`lgan va dunyoda birinchi Konstitutsiya sifatida …

Konstitutsiya tushunchasi, mohiyati va belgilari Читать полностью »