Mehnat, ish qurollari haqida topishmoqlar

To‘rda turgan to‘rt yigit, To‘rtovi ham mard yigit. (Cho‘p savag‘ich) Bizning uyda to‘rt kampir, To‘rtovi ham mard kampir. (Savag‘ich) Qorong‘i uyda ko‘p polvon olishadi. (Cho‘p savagich) Biznikida bitta kishi, Og‘zida qirqta tishi. (Jun tarog‘i) Oqqina kuchuk xov-xov etdi, Qorni to‘yib ag‘nab ketdi. (Urchuq) Guv-guv etadi, Marg‘ilon ketadi. (Urchuq) Charchamas kampir ko‘rdim, yolg‘iz oyoq, Og‘ziga tashlab …

Mehnat, ish qurollari haqida topishmoqlar Читать полностью »