O’zbekistonda o’rtacha umr davomiyligi

O’zbekistonda o’rtacha umr davomiyligi 2019-yilgi ma’lumotlariga ko’ra O’zbekistondagi o’rtacha umr davomiyligi ayollarada 75,8, erkaklarda esa 71 yoshni tashkil etdi. O’rtacha umr davomiyligi 73,5 yosh.