Qadriyatlar nima?

Qadriyatlar nima? Afina asoschisi Fesius kemasi dengiz jangida g‘alaba qilgandan keyin, shaharliklar kemani g‘oliblik ramzi sifatida saqlab qo‘yishni o‘ylashadi. Kema quruqlikda, ochiq osmon ostidagi muzeyga qo‘yiladi, lekin vaqtlar o‘tib, tabiat o‘z so‘zini aytdi: uning qismlari chirib, bo‘laklarga ajray boshladi. Afinaliklar kemani qadrlar, shuning uchun «yengilmas Fesius kemasi»ning chirigan qismlarini yangi detallar bilan ta’mirlab borishdi. Birozdan …

Qadriyatlar nima? Читать далее »