Abu Ali ibn Sino. Axloq, ta’lim-tarbiya haqida

Har bir tabiiy narsa o‘lchangan bo‘ladi, lekin har bir o‘lchangan narsa tabiiy bo‘lavermaydi. * * * Qanoat deb, o‘ziga kifoya qiladigan narsaga erishishga aytiladi; buni bo‘shashganlik ham deyishadi. Qanoat kamtarlik va uncha-muncha narsani nazarga ilmaydigan xislat bilan hirs o‘rtasida bo‘ladi. * * * Sabr deb, inson boshiga tushgan alam va chidab bo‘lmaydigan og‘riqni to yengunga …

Abu Ali ibn Sino. Axloq, ta’lim-tarbiya haqida Читать полностью »