Xulosa chiqarish

Xulosa chiqarish Reja: 1. Xulosa chiqarishning moxiyati. 2. Xulosa chiqarish turlari: a) deduktiv xulosa chiqarish; b) induktiv xulosa chiqarish; v) analogiya. Voqelikni bilish jarayonida inson yangi bilimlarga ega bo‘ladi. Bu bilimlar abstrakt tafakkur yordamida, mavjud bilimlarga asoslangan xolda vujudga keladi. Bunday bilimlarni xosil qilish mantiq ilmida xulosa chiqarish, deb ataladi. Xulosa chiqarish deb bir va […]

Xulosa chiqarish Читать дальше »