Yengil atletikaning umumiy xarakteristikasi

Qadimiy Yunon suzi «atletika» uzbek tilida kurash degan ma’noni bildiradi. Kadimiy Yunonistonda kuchlilik va chakkonlikda musobakalashgan kishilarni atletlar, deb atalgan. Yengil atletika degan nom shartli bulib, sirtdan karaganda, yengil at­letika mashklarining ogir atletika mashklariga nisbatan yengil tuyulishigagina asoslangan. Yengil atletika besh bulimdan: yurish, yugurish, sakrash, uloktirish va kup kurashdan iborat. YENGIL  ATLETIKA  MAShKDARINING UMUMIY XARAKTERISTIKASI […]

Yengil atletikaning umumiy xarakteristikasi Read More »