Baliqchilik biznes rejasi

DO`STLARGA ULASHING:

Ўзбекистон Республикаси

______________вилояти

  

 

 

“ТАСДИҚЛАЙМАН”«______________»

______________

__________________

“ТАСДИҚЛАЙМАН”«______________»х/к рахбари

______________

___________________

 

 

«______________»

х/к рахбари

______________НИНГ

БАЛИҚЧИЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

БЎЙИЧА ТАЙЁРЛАНГАН

 

БИЗНЕС-РЕЖАСИ

_______________________ шаҳри – 2017 йил

КИРИШ

 

Тадбиркорнинг шу фаолият билан шуғулланишига Ўзбекистон Республикаси Президенти тадбиркорликни ривожлантириш тўғрисидаги Вазирлар Маҳкамасининг “Кичик бизнес субъектларини қўллаб-қувватлаш тўғрисида”ги қарори асос бўлмоқда.

Шу сабабли тадбиркорлар сафи йилдан-йилга кўпайиб, халқ хўжалигининг турли соҳаларида фаолият кўрсатмоқдалар ва бу эса мамлакатимизда катта ўзгаришларга сабаб бўлмоқда. Бундай ўзгаришларнинг ёрқин мисоли сифатида кўз ўнгмизда олиб борилаётган қурилиш ва ободонлаштириш ишлари, қишлоқ хўжалигидаги деҳқон фермер хўжаликлари томонидан етиштирилаётган пахта, буғдой, гўшт-сут, кондитер маҳсулотлари, тадбиркорлар томонидан ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлардир.

Тадбиркорлар томонидан етиштирилаётган халқ истеъмол моллари, кондитер маҳсулотлари, гўшт ва консерва маҳсулотлари ички бозорларни тўлдириш билан биргаликда аҳолининг бундай маҳсулотларга бўлган талабини қондиришга замин яратмоқда.

 

ХУСУСИЙ КОРХОНА ТЎҒРИСИДА

МАЪЛУМОТ

 

·        Корхонанинг тўлиқ номи «______________» хусусий корхонаси
·        Ташкилтопганвақти ____ йил _____ №____ сон билан _______________________ шаҳар ҳокимлигидан давлат рўйхатидан ўтган
·        Корхона раҳбари Ф.И.Ш. ______________ 
·        Паспорт маълумотлари _______________________ вилояти _______________________ шаҳар 31.03.2010 йилда ИИБ томонидан берилган
·        Асосий фаолият тури Балиқчилик билан шуғулланиш
·        Хизмат кўрсатувчи банк
·        МФО
·        СТИР
·        Юридикманзили _______________________ вилояти _______________________ шаҳар ________ махалласи

 

МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАЛАРИ

 

Ушбу лойиҳани молиялаштириш Ўзбекистон Республикаси __________________ банкининг Низомига асосан банк маблағи ҳисобига амалга оширилади.

 

МОЛИЯЛАШТИРИШ СХЕМАСИ

 

Кредит берувчи банк                             – Микрокредит банк

 • Кредит тизими                             – Банк маблағи ҳисобидан

 

МОЛИЯЛАШТИРИШ ШАРТЛАРИ

 

 • Кредит категорияси                    – микрокредит;
 • Ўз маблағи хисобидан – 6 580 000 сўм
 • Кредит суммаси                    – 15 млн.сўм
 • Кредит фоизи                             – 6 % (йиллик)
 • Кредитданфойдаланишмуддати – 2йил

 

ЛОЙИҲАНИНГ МАЗМУНИ

 

Лойиҳа ғояси шундан иборатки, балиқ турлари, балиқ махсулотларини ва балиқчиликни ривожлантириш мақсадида, яъни тадбиркор ўзига тегишли бўлган хўжаликда балиқчиликни ривожлантириш учун молиялаштириш манбаларидан кредит олиш орқали балиқ турлари ва озуқа маҳсулотларини харид қилиш режасини ишлаб чиқди.

 

ЛОЙИҲАНИ АМАЛГА ОШИРИШДАГИ АСОСИЙ ОМИЛЛАР

 

         Лойиҳани муваффақиятли амалга оширишда бир қатор муҳим омиллар мавжуд, жумладан:

 1. Ҳукуматимиз томонидан тадбиркорликка кенг йўл очиб берилганлиги.
 2. Тадбиркорнинг балиқ етиштириш ҳамда балиқчиликни ривожлантириш учун етарли тажрибага эга эканлиги.
 3. Тадбиркорнинг балиқчилик фаолияти билан шуғулланиши учун шароитларнинг мавжудлиги.
 4. Балиқ гўшти ва консерва маҳсулотларига бўлган талабнинг доимий юқорилиги.
 5. Кредит манбаларинингмавжудлиги.

 

КРЕДИТ МАБЛАҒЛАРИНИНГ ИШЛАТИЛИШИ

 

Номи Ўлчовбирлиги Сони Нархи Жамисумма
Майда балиқларни сотиб олиш учун 2 гр ерга:
1 Чавоқ толстолоб кг 500 9000 4 500 000
2 Сазан кг 200 15 000 3 000 000
3 Амур кг 150 14 000 2 800 000
  Жами:   10 300 000
Озуқа маҳсулотларини сотиб олиш учун:
1 Гўнг Тн 12 80 000 960 000
2 Омухта ем тн 12 800 9 600 000
3 Оддий супер фосфат кг 500 500 250 000
4 Амиакли слитра кг 500 340 170 000
5 Гранула супер фосфат кг 500 400 200 000
6 Иккиламчи супер фосфат кг 250 400 100 000
Жами: 11 280 000
Хаммаси: 21 580 000

 

ТАДБИРКОРНИНГ БАЛИҚЧИЛИК БИЛАН ШУҒУЛЛАНИШ

ЖОЙИ

 

Тадбиркорнинг балиқчилик билан шуғулланиши учун жойи _________________ вилояти, _______________________ шаҳар________________да амалга оширилади.

 

МУХАНДИСЛИК КОММУНИКАЦИЯЛАРИ БИЛАН ТАЪМИНЛАНГАНЛИГИ

 

Тадбиркорнинг балиқчиликни ривожлантириш учун ҳамма шароитларга эга ва инженерлик коммуникациялари билан таъминланган, жумладан:

 • Электроэнергия таъминот – мавжуд.

 

ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ПРОГРАММАСИ

 

Тадбиркорнинг йиллик ишлаб чиқариш режасини қуйидагича белгилайди:

 • Бирйилликишкунлари – 300 кун;
 • Иш режими – узлуксиз

МАҲСУЛОТЛАРГА БЎЛГАН ТАЛАБ, ТАКЛИФ ВА

ЭҲТИЁЖ БОЗОРИ

 

Бозор иқтисодиёти шароитида кичик бизнес субъектларининг ишлаб чиқараётган маҳсулотлари ҳажми йилдан-йилга ортиб бормоқда, шу жумладан, нон маҳсулотларига бўлган талаб доимий юқори ва барқарордир.

Асосийистеъмолчиларқуйидагилар:

 • _______________________шаҳриаҳолиси;
 • Вилоятимизаҳолиси;
 • Савдо дўконлари;
 • Гўшт ва консерва ишловчи корхоналар.

 

1 – йилга

ТАДБИРКОРНИНГ ЙИЛЛИК МАҲСУЛОТЛАРИНИ СОТИШ РЕЖАСИ ВА ДАРОМАДИ

(1-йилда 300 кун)

Маҳсулотноми Ўлчовбирлиги Сони 1 йилучунмахсулдорлик(кг) Нархи Жамисумма йил охирига
1 Чавоқ толстолоб кг 500 12 500 3 000 37 500 000
2 Сазан кг 200 5 000 6 000 30 000 000
3 Амур кг 150 3 750 4 500 16 875 000
  Жами: 84 375 000

 

2 – йилга

ТАДБИРКОРНИНГ ЙИЛЛИК МАҲСУЛОТЛАРИНИ СОТИШ РЕЖАСИ ВА ДАРОМАДИ

(2-йилда 300 кун)

Маҳсулотноми Ўлчовбирлиги Сони 1 йилучунмахсулдорлик(кг) Нархи Жамисумма йил охирига
1 Чавоқ толстолоб кг 500 12 500 3 000 37 500 000
2 Сазан кг 200 5 000 6 000 30 000 000
3 Амур кг 150 3 750 4 500 16 875 000
  Жами: 84 375 000

ЖАМИ

ТАДБИРКОРНИНГ ЙИЛЛИК МАҲСУЛОТЛАРИНИ СОТИШ РЕЖАСИ ВА ДАРОМАДИ

 

Махсулот номи 1-йил 2-йил
1 Балиқ 84 375 000 84 375 000
  Ж а м и : 84 375 000 84 375 000

 

ТАДБИРКОРНИНГ ФАОЛИЯТИ ДАВОМИДА КУТИЛАЁТГАН ХАРАЖАТЛАР

 

Тадбиркорнинг балиқчиликни ривожлантириш жараёнида қуйидаги харажатлар кўзда тутилган:

 • балиқ махсулотларини сотиб олиш харажатлари;
 • озуқа маҳсулотларини сотиб олиш харажатлари;
 • ишчи кучи харажатлари;
 • коммуналтўловлари;
 • маркетинг харажатлари;
 • ветеринария хизматлари;
 • транспорт харажатлари;
 • кўзда тутилмаган харажатлар.

 

 

 

ОЗУҚА МАҲСУЛОТЛАРИНИ СОТИБ ОЛИШХАРАЖАТЛАРИ

Номи Ўлчовбирлиги Сони Нархи Жамисумма
Майда балиқларни сотиб олиш учун:
1 Чавоқ толстолоб Кг 500 9 000 4 500 000
2 Сазан Кг 200 15 000 3 000 000
3 Амур Кг 150 14 000 2 800 000
  Жами:   10 300 000
Озуқа маҳсулотларини сотиб олиш учун:
1 Гўнг Тн 12 80 000 960 000
2 Омухта ем тн 12 800 9 600 000
3 Оддий супер фосфат Кг 500 500 250 000
4 Амиакли слитра Кг 500 340 170 000
5 Гранула супер фосфат Кг 500 400 200 000
6 Иккиламчи супер фосфат Кг 250 400 100 000
Жами: 11 280 000
Хаммаси: 21 580 000

 

ИШ ХАҚИГА САРФЛАНАДИГАН ХАРАЖАТЛАР

 

Ишчилар Сони 1кишига Иш хақи Жами суммаси
1 ойда 1 йилда
1 Директор 1 300 000 300 000 3 600 000 3 600 000
2 Ҳисобчи 1 180 000 180 000 2 160 000 2 160 000
3 Ишчилар 5 150 000 750 000 9 000 000 9 000 000
Жами: 7   14 760 000

 

КОММУНАЛ ТЎЛОВЛАРИ

 

Йиллар Ресурс номи Ўлчовбирлиги Кунликмеъёрий сарф Ойликсарф Йилликсарф Нархи Суммаси
1 йил Электроэнергия кВт 50 1 500 18 000 83,60 1 504 800
Жами х х х х Х 1 504 800
2 йил Электроэнергия кВт 55 1 650 19 800 83,60 1 655 280
Жами х х х х Х 1 655 280
Жами х х х х х 4 965 840

 

МАРКЕТИНГ ХАРАЖАТЛАРИ

 

Номи 1-йил 2-йил
1 Маркетинг харажатлари 50 000 100 000

 

ТЎЛИҚ БЎЛАДИГАН ХАРАЖАТЛАР

 

Номи 1-йил 2-йил
1 Балиқ маҳсулотларини сотиб олиш учун 10 300 000 10 300 000
2 Озуқа маҳсулотларинисотиболишучун 11 280 000 11 280 000
3 Иш хақи харажатлари 14 760 000 14 760 000
4 Коммуналтўловлари 1 504 800 1 655 280
5 Ветеринария хизматлари 100 000 150 000
6 Маркетинг харажатлари 50 000 100 000
7 Транспорт харажатлари 100 000 150 000
8 Кўздатутилмаган харажатлар  250 000 300 000
9 Ўз маблағи хисоби  6 580 000
Жами: 44 924 800 38 695 280

 

КРЕДИТНИ ҚАЙТАРИШ ЖАДВАЛИ

 

Номи 1-йил 2-йил
1 Кредит миқдори  15 000 000 7 500 000
2 Асосийқарз тўловлари  7 500 000 7 500 000
3 Фоизтўловлари (6 % йиллик)  900 000 450 000
4 Кредитни йил охиридаги қолдиқ миқдори 7 500 000 100%

 

ПУЛ ОҚИМЛАРИ ТЎҒРИСИДА ҲИСОБОТ

 

Номи 1-йил 2-йил
1 Маҳсулот сотувидан тушган маблағ 84 375 000 84 375 000
2 Тўлиқ бўладиган харажатлар  44 924 800 38 695 280
3 Фойда  39 450 200 45 679 720
4 Солиқ тўловлари  2 367 012 2 740 783
5 Кредитниқайтариш  7 500 000 7 500 000
6 Фоизтўловлари (6% йиллик)  900 000 450 000
7 Соф фойда  28 683 188 34 988 937
8 Ўсибборувчи соф фойда  28 683 188 63 672 125

 

Изоҳ: Корхонагаажратилган 15 миллион сўм кредит маблағи ҳисобига балиқчиликни ривожлантириб, мана шу лойиҳага асосан иш юритиб, 2 йил давомида 15 миллион сўм кредит маблағи ва 1 350 000 сўм кредит фоизларини қайтариб,хар йилига 25 000 балиққа эга бўлиб, 31 836 063 сўм йиллик ўртача соф фойдага эга бўлади.

 

 

Бизнес режани тузувчи:

«______________»

х/к рахбари:                                  ______________

6 комментариев к “Baliqchilik biznes rejasi”

 1. Пингбэк: Darkfox Market URL

 2. Пингбэк: sbo

 3. Пингбэк: maxbet

 4. Пингбэк: how to earn money without investment

 5. Пингбэк: Achieving financial freedom

 6. Пингбэк: tu peux vérifier

Комментарии закрыты.

ArabicChinese (Traditional)EnglishFrenchGermanHindiKazakhKyrgyzRussianSpanishTajikTurkishUkrainianUzbek