𝐶ℎ𝑎𝑞𝑎𝑙𝑜𝑞𝑙𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑞𝑜𝑟𝑛𝑖 𝑦𝑒𝑡𝑎𝑟𝑙𝑖𝑐ℎ𝑎 𝑡𝑜’𝑦𝑚𝑎𝑠𝑎 ℎ𝑎𝑚 𝑖𝑐ℎ𝑖 𝑘𝑒𝑙𝑚𝑎𝑠𝑙𝑖𝑘 𝑒ℎ𝑡𝑖𝑚𝑜𝑙𝑖 𝑏𝑜𝑟

‼️‼️𝐶ℎ𝑎𝑞𝑎𝑙𝑜𝑞𝑙𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑞𝑜𝑟𝑛𝑖 𝑦𝑒𝑡𝑎𝑟𝑙𝑖𝑐ℎ𝑎 𝑡𝑜’𝑦𝑚𝑎𝑠𝑎 ℎ𝑎𝑚 𝑖𝑐ℎ𝑖 𝑘𝑒𝑙𝑚𝑎𝑠𝑙𝑖𝑘 𝑒ℎ𝑡𝑖𝑚𝑜𝑙𝑖 𝑏𝑜𝑟‼️‼️ Ich qotishining asosiy sabablari • Onaning noto‘g‘ri ovqatlanishi; • Sun’iy ovqatlanishga erta o‘tish; • Oziqa turning aralashishi. Ba’zida chaqaloqlarda ich qotishi sun’iy ovqat tarkibidagi moddalarni bola organizmi ko‘tara olmasligi sababli ham yuzaga keladi. Bolalarning psixo-emotsional holati ham ichaklar funksiyasiga ta’sir etadi. Chaqaloqning aralash ovqatlantirilganligi sababli kelib …

𝐶ℎ𝑎𝑞𝑎𝑙𝑜𝑞𝑙𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑞𝑜𝑟𝑛𝑖 𝑦𝑒𝑡𝑎𝑟𝑙𝑖𝑐ℎ𝑎 𝑡𝑜’𝑦𝑚𝑎𝑠𝑎 ℎ𝑎𝑚 𝑖𝑐ℎ𝑖 𝑘𝑒𝑙𝑚𝑎𝑠𝑙𝑖𝑘 𝑒ℎ𝑡𝑖𝑚𝑜𝑙𝑖 𝑏𝑜𝑟 Читать полностью »