Amir Temurning tarixiy xizmatlari

Saltanatni boshqarish tizimi. «Temur tuzuklari» va ularning ahamiyati. Amir Temurning tarixiy xizmatlari Amir Temur mamlakatda qatiqqo’l hokimiyat o’rnatish zarurligini yaxshi tushunardi. Negaki, ko’chmanchi mug’ul-turk qabilalaridan jaloir, barlos, sulduz va boshqalarning o’zboshimcha boshliqlarini itoatda saqlab turish oson emas edi. Shu maqsadda mamlakatda qonun va tartib ishlarini joriy etishga kirishadi. U o’ziga mustahkam tayanch barpo etish maqsadida …

Amir Temurning tarixiy xizmatlari Читать далее »