Baxtli qo‘g‘irchoq sindromi

Baxtli qo‘g‘irchoq sindromi Angelman sindromi — shartli genetik patologiya bo‘lib, 15 juft xromasomaning delitsiyasi hisobiga yuzaga keladi. Sindrom quyidagi belgilar bilan xarakterlanadi: -ruhiy rivojlanishdan ortda qolish -diqqat yetishmovchiligi -uyqu buzilishi -ikkilamchi epilepsiya(tutqanoq) -tartibsiz harakatlar(asosan qo‘lda) -yuzdagi o‘zgarishlar: keng og‘iz, tilini chiqarish, tishlarning siyrak joylashishi -doimiy kulgu yoki tabassum(sababsiz) -strabizm(g‘ilaylik) -skolioz(umurtqani yon tomonga qiyshayishi) Sindromni 1965-yilda […]

Baxtli qo‘g‘irchoq sindromi Читать дальше »