Bir necha turdagi insult farqlari.

Bir necha turdagi insult farqlari. Ishemik insult (miya infarkti). Bu eng ko‘p uchraydigan turi bo‘lib, u taxminan 80% holatlarni tashkil qiladi. Gemorragik insult (miya ichidagi gematoma). Bu miya muayyan qismining qon bilan jarohatlanishidir. Subaraxnoidal qon ketishi. Bu holat miya qon tomirlarining yorilishi natijasida rivojlanadi. Lakunar insult. Bu ishemik insultning bir turi. Ushbu turdagi insult kichik […]

Bir necha turdagi insult farqlari. Читать дальше »