Biznesni tashkil etish shakllari: Afzalliklari va kamchiliklari

 Biznesni tashkil etish shakllari: Afzalliklari va kamchiliklari           Reja tadbirKorliKning tashKiliy-huKuKiy shaKllarini; O’zbeKistonda Korxonaga egaliK Kilishning huKuKiy asoslarini; xususiy Korxonani tashKil etish jarayonining bosKichlarini. O’zbekiston Respublikasining «Тadbirkorlik to’g’risida»gi Konuniga ko’ra kichik biznes bilan shug’llanuvchi tadbirkorlikning tashkiliy-hukukiy shakllari kuyidagilardan iborat: Yakka tartibdagi mehnat faoliyati; Ayrim fukaro tomonidan yollanma mehnatni jalb etish asosida amalga oshiriladigan jamoa tadbirkorligi; Bir …

Biznesni tashkil etish shakllari: Afzalliklari va kamchiliklari Читать далее »