Bolalar va o’smirlar ovqatlanishi

Bola va o’smirning jismoniy hamda ruhiy-asabiy jihatdan normal rivojlanishi uchun ovqatlanishini to’g’ri tashkil etish katta ahamiyatga ega. Ovqat etishmovchiligi bolaning o’sib, rivojlanishini kechiktiradi, organizm qarshiligini susaytirib qo’yadi. Me’yoridan ortiqcha ovqat esa almashinuv protsesslarini izdan chiqarib, ishtahani pasaytiradi, ovqat hazmini buzadi. To’g’ri ovqatlantirib borish uchun bola va o’smir organizmining yoshiga qarab osqillar, yog’lar, uglevodlar (1-jadvalga qarang) …

Bolalar va o’smirlar ovqatlanishi Читать далее »