Bo‘qoq xaqida.

Bo‘qoq xaqida. Bo‘qoq ( zob) bu qalqonsimon bezning kattalashuvi yoki o‘zgarishi bilan kechuvchi umumiy kasallikka aytiladi. Bo‘qoq bir necha turlarni o‘z ichiga birlashtiradi. Diffuz, tugunchali, aralash va xokozo. Qalqonsimon bezda o‘zgarishlar yo garmon ishlab chiqarish funksiyasi ortgan yoki kamaygan bo‘lishi mumkin. Mavzu katta va ayrim bo‘qoqqa chalinganlar nega tuzalmayotganini ko‘rib chiqaman. — ko‘pincha bo‘qoqning turi …

Bo‘qoq xaqida. Читать далее »