Bosh aylanishi

Bosh aylanishi… Sababi… 1⃣ Stress. 2⃣ Tana holatini tez o’zgartirish yani kuchli qo’zg’alish. 3⃣ Doimiy ovqatlanishda ozuqa sifatining pastligi. 4⃣ Ko’zlarning toliqishi. 5⃣ Gemoglobin miqdorining pastligi. 6⃣ Vestibulyar analizatori funksiyasining buzilishi. Davosi…. Agarda gemoglobin past bo’lsa: 1 kunda 1 mahal 5 kun to’q qoringa 1 ta venofer ampulasi+100 ml natriy xlor eritmasi vena ichiga tomchilatib …

Bosh aylanishi Читать далее »