Bosh miya kistalari

Bosh miya kistalari suyuqlik bilan toʼlgan oʼziga xos pufak boʼlib, kalla ichidagi turli sohalarda joylashishi mumkin. Koʼpincha bunday boʼshliqlar yarimsharlar pustlogʼini qoplovchi araxnoidal pardada hosil boʼladi. Аsosan homiladorlik davrida qorindagi bola rivojlanishi bilan bogʼliq tugʼma nuqsonlar, tugʼruq jarayoni va undan keyin orttirilgan bosh miya jarohatlari (bosh miya lat yeyishi, miya gematomalari, kalla suyagining botib sinishlari), […]

Bosh miya kistalari Читать дальше »