Dehqonchilik mahsulotlari va mevalarning zakoti

Yerlar ushr va xirojga bog‘lanishiga ko‘ra, ikkiga ajratiladi: 1. Ushrga tobe bo‘lgan yerlar. Xalqi o‘z xohishi bilan musulmon bo‘lgan yoki davlat rahbari tomonidan (fath qilingan), fath qilgan askarlarga bo‘lib berilgan yoki ushr berigli hadis bilan (Hijoz kabi) va sahobalarning ijmosy bilan (Basra kabi) sobit bo‘lgan joylar. 2. Xiroji beriladigan joylar musulmonlar tomonidan fath qilingan yoki …

Dehqonchilik mahsulotlari va mevalarning zakoti Читать полностью »