Do’stlik va dushmanlik haqida maqollar

Ablah do’st dushmandan yomon, Ne hiyla bilsa, ishlatar oson. Ajal olib kelsa yov, O’ldir, berma hech ayov. Aybsiz do’st izlagan do’stsiz qolar. Arpa-bug’doy bir kuningga yaraydi, Sodiq do’sting o’lguningcha yaraydi. Ash dushman do’st bo’lmas, Qaynab qoni qo’shilmas. Asli dushman el bo’lmas, Etakni kessang, yeng bo’lmas. Ash dushman yon bermas, Yon qoziqdan son bermas. Ash qora …

Do’stlik va dushmanlik haqida maqollar Читать полностью »