Dunyodagi eng aqlli odam.

Dunyodagi eng aqlli odam. Odamning turli test uslublari asosida aniqlanadigan aqliy rivojlanish ko’rsatkichi, bilim saviyasi «intellectual quotent» qisqarmat — IQ hisoblanadi. Test jarayonida 85-115 ball to’plagan normal IQ diapazon. 115-125 ball to’plaganlarning IQ darajasi me’yoridan yuqori, 125-135 IQning baland darajasi, 135 dan yuqorisi daho, 70 dan past bo’lgan odamlar aqli zaif hisoblanadi. Eng yuqori IQ …

Dunyodagi eng aqlli odam. Читать полностью »