Ezmalik

Beodoblik faqat qilmishda emas, so‘zda ham bo‘ladi. ABUL FAROJ Tajriba bizga qayta-qayta shuni isbotlaydiki, odamlar o‘z tillariga boshqa hamma narsadan ko‘ra ham kamroq hukmrondirlar. B. SPIPOZA Odamlar oz so‘zlay turib, ko‘p narsani ifodalay olganlari holda, farosatsizlar esa, aksincha, to‘xtovsiz gapirib, bari bir hech narsa bermaslik xususiyatiga egadirlar. F. LAROShFUKO So‘z ham misoli yaproqqa o‘xshaydi: daraxtning …

Ezmalik Читать полностью »