Jahon pedagogika fanining rivojlanish tarixi

Jahon pedagogika fanining rivojlanish tarixi   Reja: 5. 1. Jahon pedagogika fanining taraqqiyot bosqichlari. 5. 2. Qadimgi Yunoniston va Rim davlatlarida ta‘lim-tarbiya, pedagogik qarashlar va ta‘limotlar. 5. 3. Qadimgi Xitoyda ta‘lim-tarbiya.Konfutsiylik. 4. G’arbiy Yevropada maktab, maorif va pedagogik fikrlar taraqqiyoti. 5. O’zbek xalq pedagogikasining rivojlanishi.     Tayanch iboralar: Axloq, pedagogik fikr va qarashlar, ilk …

Jahon pedagogika fanining rivojlanish tarixi Читать далее »