Konstitutsiya — davlatning asosiy qonuni

KONSTITUTSIYA VA KONSTITUTSIYAVIY HUQUQ Har qaysi davlat huquq tizimida bir talay qonunlar mavjud bo’ladi. Ammo ular orasida eng asosiysi deb e’tirof etiladigan birdan-bir qonun mayjudki, u ham bo’lsa, konstitutsiyadir. Lotincha «constitutio» so’zining tarjimasi, «nizom, qoidalar» degan ma’nolarni anglatadi. Xo’sh, konstitutsiya nimani belgilab beradi? Konstitutsiya jami-yat va davlat tuzilishini, davlat hokimiyati va boshqaruv organlarini tuzish hamda …

Konstitutsiya — davlatning asosiy qonuni Читать полностью »