Leykotsitoz va Leykopeniya

Leykotsitoz va Leykopeniya Qonning ma’lum hajmida leykotsitlar sonining ko’payishi-leykotsitoz,kamayishi-leykopeniya deb ataladi. ➖Neytrofiliya-neytrofillarning ko’payishi ➖Eozonofiliya-eozonofillarning ko’payishi ➖Bazofiliya-bazofillarning ko’payishi ➖Limfotsitoz-limfotsitlarning ko’payishi ➖Monotsitoz-monotsitlarning ko’payishi ?Leykotsitozda hujayralar faoliyatining faolligi saqlangan bo’lsa,leykotsitoz maqsadga muvofiq hisoblanadi va organizmning kasalliklardan himoyalanishidan dalolat beradi

Leykotsitoz va Leykopeniya Читать дальше »