Mahmud az-Zamahshariy. «Nozik iboralar»dan

Yoki ilmli bo‘l, yoki ilmga tayanib ish tutadigan bo‘l, loaqal ilmni tinglab eshitadigan bo‘l, biroq to‘rtinchisi bo‘lma, chunki kasodga uchrab halok bo‘lasan (juvonmarg bo‘lasan). * * * Pastkash kimsaning o‘z nasl-nasabini maqtab, u bilan faxrlanishi, chanqoq kishining suv shu’lasi (sarobi) ni ko‘rib aldangani kabidir. * * * To‘g‘ri va haq yo‘ldan yurgan kishining yurishi arslon …

Mahmud az-Zamahshariy. «Nozik iboralar»dan Читать полностью »