Maktab, o‘qituvchilar va o‘quvchilar to‘g‘risida

Xalq uchun nondan so‘ng eng muhimi maktabdir. J. DANTON Maktab, o‘z sistemasida mujassamlangan asosiy predmst va printsiplariga ko‘ra, xalqlar va davlatlar turmushi va taqdirini belgilashda bag‘oyat buyuk kuchdir. D. I. MENDELEEV Maktab voyaga yetayotgan avlod tafakkurini shakllantirish ustaxonasidir; agar kelajakni qo‘ldan chiqarishni istamasang, maktabni qo‘lda mustahkam tutmog‘ing lozim. A. BARBYuS Mehnat jarayoniga asoslangan bilimdan o‘tkirroq …

Maktab, o‘qituvchilar va o‘quvchilar to‘g‘risida Читать далее »