Maqsad haqida

Hayotdagi maqsad inson qadr-qimmati va baxtning asosidir. K. D. UShINSKIY Insonning barcha istaklarini qondiringu, lekin undan yashash maqsadini olib qo‘yingchi, qarabsizki, u naqadar baxtsiz va ojiz kimsaga aylanib qoladi. K. D. UShINSKIY Inson musibatlarini tobora kamaytirib, inson rohat-farog‘atini tobora oshirish. Dono va sofdil odamlarning butun kuch-g‘ayrati doimo ongli yoki ongsiz ravishda, bevosita yoki bilvosita mana …

Maqsad haqida Читать далее »