Melaksen

Melaksen. 💡 Tarkibida melotonin garmoni saqlovchi preparat. 💡 Bu garmon teri rangini tiniqlashtirishi bilan birga bizda uyqu xam chaqiradi. 🔴 uyqu dorilarning koʼpi oʼrganib qolish chaqiradi. Melaksenda ushbu xususiyat yoʼq. Uxlashdan 20 daqiqa avval ichiladi. 🔍 Farmekspert fikri. P.S: normal uyqusiz odam tez toliqadi. Аmmo xar qanday preparatni ichishdan avval mutaxassis bilan maslaxat qiling.