Milliy an`analar va bayramlar.“Milliy kiyimlarni bilasizmi?”

Milliy an`analar va bayramlar.“Milliy kiyimlarni bilasizmi?” Mashg`ulotning ilmiy maqsadi: O`zbek milliy an’ana va bayramlari haqida ma’lumot berish. Ularning lug`at boyligini oshirish. O`zbek milliy urf-odatlari va xalq og`zaki ijodi namunalari bilan tanishtirish. Mashg`ulotning tarbiyaviy maqsadi: do`stona munosabat va ijodiy muhit yaratish, vatanparvarlik va insonparvarlik g`oyalarini singdirish. Mashg`ulotning rivojlantiruvchi maqsadi: o`quvchilarning mustaqil fikrlash ko`nikmalari va ijodiy tafakkurni rivojlantirish, …

Milliy an`analar va bayramlar.“Milliy kiyimlarni bilasizmi?” Читать полностью »