Miopatiyalar

Mushaklar faoliyati buzilishi tufayli ularning kichrayishi bilan kechuvchi miopatiya xastaligi asosan bolalik davrida boshlanadi. Miopatiyalar oʼzaro solishtirib chiqilganda, ularning bir qancha oʼxshash belgilari farqlanadi. Masalan, deyarli barcha miopatiyalar bolalik va oʼsmirlik davri uchun xos. Bu kasalliklarning aksariyati nasliy xususiyatga ega va koʼp hollarda oilaviy holda uchraydi. Kasallik sekin-asta boshlanadi va zoʼrayib boradi. Dastlabki simptom – …

Miopatiyalar Читать полностью »