Moturidiy pandnomasi

BIRINChI BOB — Xudoga takya qilmoq kerak. Nimani xohlasang U beradi. — Uni asra, U ham seni asraydi. — U berganni hech kim tortib ololmaydi. — Unga kim itoat etsa, hamma unga farmonbardor bo‘ladi. — Kimdakim Undan qo‘rqsa, boshqalar sendan qo‘rqishadi. Shayx Abu Mansur Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmud Moturidiy taxminan 870 yili hozirgi Samarqand …

Moturidiy pandnomasi Читать полностью »