O‘lim xabarini eshitganda o‘qiladigan duo

O‘lim xabarini eshitganda o‘qiladigan duo Inna lillahi va inna ilayhi roji’un. Allohummaktubhu fil-muhsiniyna vaj’al kitabahu fiy illiyyin. Vaxlufhu ‘ala ‘aqobihi fil-g‘obirin. Allohumma la tuharrimna ajrohu vala taftinna ba’dahu vag‘fir lana va lah. Bizni Alloh keltirdi, yana Unga qaytamiz va albatta Rabbimizga qovushamiz. Allohim! Uni(mayyitni) dargohingdagi yaxshi kishilar qatoriga yoz, kitobini fazilatlilarnikidan ayla. Ortda qolganlariga kafil […]

O‘lim xabarini eshitganda o‘qiladigan duo Read More »