O‘pka abssessi va gangrenasi

O‘pka abssessi deb, o‘pka to‘qimasining chegaralanishiga moyil bo‘lgan yiringli chirishiga aytiladi.O‘pka gangrenasi deb, o‘pka to‘qimasining chegaralanmay yiringli chirishiga aytiladi.Etiologiyasi. O‘pka abssessini, asosan, streptokokklar, sta- filokokklar keltirib chiqaradi. Bundan tashqari, Fridlender tayoq- chasi, ichak tayoqchasi, viruslar, bakteriyalar keltirib chiqargan o‘choqli zotiljamdan keyin rivojlanadi. O‘pka gangrenasi esa, anaerob flora: spirallar, anerob strep­tokokklar tufayli rivojlanadi. Sovuq qotish, tamaki […]

O‘pka abssessi va gangrenasi Читать дальше »