Oxirgi 1 000 yilda dunyo aholisining o’zgarishi

Oxirgi 1 000 yilda dunyo aholisining o’zgarishi Quyida dunyo aholisining yillar bo’yicha o’zgarishi ko’rsatilgan: Milodiy 1000 yil — 400 mln kishi; 1800 yil — 1 mlrd; 1900 yil — 1 mlrd 650 mln; 2000 yil — 6 mlrd 71 mln; 2020 yil — 7,7 mlrd; 2100 yil (bashorat) — 11 mlrd 184 mln.