PARKINSON qanaqa kasallik ?

Savol ? Parkinson kasalligi qanday kasallik ? Parkinsonizm, Parkinson kasalligi, titroq falaj — markaziy nerv sistemasining surunkali kasalligi , ateroskleroz, ensefalit, jismoniy shikastlanish va boshqalarda bosh miyaning pust osti yadrolari za-rarlanishidan paydo boʻladigan klinik sindrom. Parkinsonizmda muskullar taranglashadi, yuz harakatsiz boʻlib, qotib qoladi, bemor mayda qadam tashlab yuradi, harakatlari cheklanadi, hatto kiyinish, tugmalarni qadashda qiynaladi. […]

PARKINSON qanaqa kasallik ? Read More »