Pushti dog’lar

Pushti dog’lar Teri kapilyarlarini kengayishidan hosil bo‘lgan, har xil shakldagi, pushti-qizil chiziqli dog‘lar. Asosan boshning ensa qismida, yuz va bo‘yin sohalarda joylashadi. Barmoq bilan bosilganda yo‘qolib, yana paydo bo‘ladi. Xavfsiz, 1-1,5 yilda o‘zi yo‘qolib ketadi.

Pushti dog’lar Read More »