Qarzlarning zakoti

Qarzlar uch turlidir: 1. Kuchli qarz. 2. O’rtacha qarz. 3. Zaif qarz. Kuchli qarz kasodga uchragan bo‘lsa ham (qarzini) inkor qilmagan yoki inkor qilsa ham, qarzligiga (guvoh, vekselga o‘xshash) hujjat ko‘rsatgan kishiga sotilgan molning yoki qarzga berilgan pulning badalidir, bularning zakoti mol nisobga yetgach bir yil o‘tsa, beriladi. O’rtacha qarz sotilgan eski kiyim-bosh, xizmatkor va …

Qarzlarning zakoti Читать далее »