Qayerda robotlar ko’proq?

Qayerda robotlar ko’proq? Quyida davlatlar miqyosida har 10 ming ishchiga to’g’ri keladigan ishlab chiqarishdagi robotlar soni ko’rsatilgan: Janubiy Koreya — 531; Singapur — 398; Yaponiya — 305; Germaniya — 301; … Rossiya — 3.

Qayerda robotlar ko’proq? Read More »