So’rg’ichdan ajratayotganingizda quyidagilarga ahamiyat bering:

👶🏻 So’rg’ichdan ajratayotganingizda quyidagilarga ahamiyat bering: Birinchidan, shoshish mumkin emas. Bolani so’rg’ichdan chiqishiga yaxshilik, mehr va erkalash bilan erishish lozim. Ikkinchidan, so’rg’ich bilan uxlash odati bo’lgan bolalarga uning o’rnini bosuvchi vosita topish kerak. Masalan, yumshoq ayiqcha, yoqimli musiqa, onaning qo’llari va hokazo. Uchinchidan, bola gapga tushunadigan yoshda bo’lsa, unga so’rg’ich haqida ertak aytib bering. So’rg’ichni …

So’rg’ichdan ajratayotganingizda quyidagilarga ahamiyat bering: Читать полностью »